Serc
Momenteel ben je hier:Serc/Gelderland

Gelderland

Brandwijk Kerstpakketten Zaltbommel

Brandwijk verzorgt al ruim 30 jaar traditionele, persoonlijke en duurzame kerstpakketten.
U bent van harte welkom in 'De Wereld van Brandwijk' om te genieten van creativiteit, kwaliteit en onze gastvrijheid.

Een greep uit onze collectie is ook online te bekijken.

Het bewaren en bewaken van onze geschiedenis is belangrijk!

De ene gemeentelijke herindeling na de andere laat ons op termijn al die namen vergeten die toch hebben bijgedragen aan onze geschiedenis.

We willen dan ook een oproep plaatsen aan mensen met gevoel voor historie en cultuur om een bijdrage te leveren aan deze website waar we van iedere plaats, ieder gehucht (ook al waren het maar 3 boerderijen en 6 huizen) de geschiedenis willen optekenen zodat deze niet verloren gaat.

Nu zijn er nog mensen met ouder fotomateriaal dat nu nog ingescand kan worden. Nu zijn er nog mensen met verhalen over hoe het was.

En als we nu de geschiedenis niet vastleggen zal over 30 jaar niemand meer weten waar Uddel lag, wat er in Garderen gebeurde.

We zoeken dus mensen die op vrijwillige basis mee willen werken aan het tot stand komen van een stukje geschiedenis dat voor altijd bewaard blijft. Om hier aan mee te werken hoeft u geen extreme computervaardigheden te hebben en  als het u wat lijkt reageer dan via het onderstaande antwoordformulier. Ook scholen uit de regio mogen reageren als ze bijvoorbeeld een project klassikaal of met de hele school willen aanpakken. Is dat niet de leukste geschiedenisles die er is?

geschiedenis friesland

Gelderland overzicht

Gelderland is de grootste provincie van Nederland. De provincie is gelegen in het midden en oosten van Nederland en wordt in het noordoosten begrensd door Overijssel, in het oosten door de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, in het zuiden door Limburg en Noord-Brabant, in het uiterste zuidwesten door Zuid-Holland, in het westen door de provincie Utrecht, in het noordwesten door het Veluwemeer, met aan de overkant Flevoland. De hoofdstad is Arnhem.

Gelderland is onderverdeeld in 6 regio's

Achterhoek
Karakteristiek is de kleinschaligheid van het Achterhoekse landschap. Natuur, landbouw, woningbouw, industrie en recreatie zijn er nauw verweven met elkaar. Door de lage bewoningsdichtheid is het landschap groen en biedt het rust.

Arnhem/Nijmegen
De Stadsregio Arnhem-Nijmegen ligt op een strategisch knooppunt van (inter)nationale weg-, water- en spoorverbindingen. Aan de westzijde de Randstad, Schiphol en de Rotterdamse haven. Aan de oostzijde het Europese achterland. De regio wordt in het noorden en zuiden begrensd door indrukwekkende stuwwallen en uitgebreide bossen. Bijzonder is dat de grote steden Arnhem en Nijmegen zeer dicht bij elkaar liggen.

Noord-Veluwe
De landschappen van de Noord-Veluwe vertonen onderling sterke contrasten. Zo is er het aaneengesloten bosgebied van het Veluwemassief. Aan de westflank en oostflank van het bosgebied liggen halfbesloten en kleinschalige landschappen. De Randmeerkust en de IJsselvallei zijn open landschappen. Deze tonen een mozaïek van polders, verkavelingen, watersystemen, houtwallen, huisterpen en bewoningslinten.

Rivierenland
Door de ligging tussen de stedelijke kernen van Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant vormt Rivierenland de binnentuin van Nederland. De uiterwaarden, dijken, oeverwallen en kommen, bijzondere stadjes en het cultuurhistorische landschap kenmerken de regio. Een landschap gekleurd door de grote rivieren, maar dat ook mogelijkheden geeft voor de ontwikkeling van verstedelijking, functies van landelijk gebied, verkeer en vervoer en recreatie en toerisme. Opgave is het behouden en versterken van de eigenheid van dit landschap.

Stedendriehoek
Karakteristiek is het contrast tussen de dynamiek van het netwerk Apeldoorn-Deventer-Zutphen en de rust van de landelijke omgeving. De Stedendriehoek beslaat het Veluwemassief, de Veluweflank, de IJsselvallei en de Graafschap. De regio ligt met de A1 en de A50 op het kruispunt van (inter)nationale hoofdtransportassen. De steden staan sterk onder invloed van schaalvergroting als gevolg van de internationalisering, de mobiliteitsgroei en nieuwe technologieën. Ook in het landelijk gebied zijn deze processen merkbaar.

De Vallei
De Vallei ligt tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, gunstig ontsloten met het hoofdsnelwegennet (A28, A1, A12) en spoorwegnet. Het gebied ligt op de overgang tussen Randstad en Oost-Nederland, en loopt van de randmeren naar de Rijn. Er is een grote, ruimtelijke verscheidenheid. Die varieert van de bosgebieden van het Veluwemassief en de Utrechtse Heuvelrug, de halfbesloten en kleinschalige landschappen tussen Scherpenzeel en Putten, tot het open en weidse landschap van de polder Arkemheen.

Geschiedenis Gelderland

Gelderland is de grootste provincie van Nederland.
Arnhem is de hoofdstad van de provincie, Nijmegen is de grootste stad. De geschiedenis van Gelderland gaat terug naar 1096, het jaar waarin het Graafschap Gelre ontstond. 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
In 1543 moest de laatste hertog van Gelre, Willem van Kleef en Gulik, zijn hertogdom afstaan aan keizer Karel V, die het gebied bij zijn Nederlandse bezittingen voegde. In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) raakten de Zeventien Provinciën verdeeld. Gelderland trad in 1579 toe tot de Unie van Utrecht en verklaarde zich in 1581, tegelijk met enkele andere Nederlandse gewesten, onafhankelijk. Samen vormden zij in 1588 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Koninkrijk der Nederlanden
De Republiek raakte in diverse oorlogen verwikkeld met Engeland, Frankrijk en Spanje. Uiteindelijk vielen in 1794 Franse troepen onder aanvoering van Napoleon de Republiek binnen en in 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. Na de Franse overheersing werd Gelderland in 1814 weer een aparte provincie in het Koninkrijk der Nederlanden.

Staten der Provincie
In de Grondwet van 1814 en in de Provinciale Wet van 1850 werden de taken en bevoegdheden van de provincies vastgelegd. De huidige verhouding tussen gemeenten, provincies en het Rijk vindt zijn oorsprong in de grondwet van 1848, geschreven door Thorbecke. Als gevolg van de Provinciale Wet van 1850 mocht de provincie voortaan een eigen begroting opstellen, eigen belastingen heffen en verordeningen uitvaardigen.